Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 23/2/2018


 

Ασπρόπυργος, 23/2/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  23/2/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  22/2/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   27,6  μg/m3
           Min  :     2,9  μg/m3

        
           M.O.:    17,6   μg/m3
           Max :    45,5   μg/m3
           Min  :      2,7   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     

           Max :  128,6  μg/m3
           Min  :    32,2  μg/m3

      
           M.O.:     53,4   μg/m3
           Max :     88,8   μg/m3
           Min  :     19,9   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

             
              Max :    19,1   μg/m3
              Min  :      7,4   μg/m3         
  
           M.O.:     11,0   μg/m3
           Max :     14,0   μg/m3
           Min  :       5,5   μg/m3     
           
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

           M.O.:    11,0   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          
              Max :   206,8   μg/m3
              Min  :     28,6   μg/m3        

          M.O.:      51,4    μg/m3
          Max :    153,6    μg/m3
          Min  :      16,6    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                         
                                                        Γενική Εκτίμηση                        

Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια, όπου ξεπέρασαν το ανώτατο όριο τον 50 μg/m3

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 22/2/2018


Ασπρόπυργος, 22/2/2018

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα  22/2/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες  21/2/2018 οι τιμές κυμάνθηκαν:


    

           Max :   34,1  μg/m3
           Min  :     2,1  μg/m3

        
           M.O.:    15,4   μg/m3
           Max :    47,7   μg/m3
           Min  :      2,9   μg/m3

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     

           Max :   68,6  μg/m3
           Min  :   19,9  μg/m3

      
           M.O.:     54,2   μg/m3
           Max :     84,1   μg/m3
           Min  :     21,2   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

             
              Max :    14,0   μg/m3
              Min  :      9,4   μg/m3         
  
           M.O.:       7,8   μg/m3
           Max :       9,6   μg/m3
           Min  :       6,1   μg/m3     
           
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     

          M.O.:     7,8   μg/m3

    
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          
              Max :   153,6   μg/m3
              Min  :     16,6   μg/m3        

          M.O.:      50,3    μg/m3
          Max :    100,8    μg/m3
          Min  :      16,6    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                                       
                                                                                                                         
                                                        Γενική Εκτίμηση                        


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια, των οποίων ο μέσος όρος  κυμάνθηκε στο ανώτατο όριο τον 50 μg/m3