Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 29/8/2016


Ασπρόπυργος, 29/8/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα 29/8/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθές 28/8/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:

       
          Max :   72,7   μg/m3
          Min  :     1,2   μg/m3   
  
          M.O.:     69,1   μg/m3
          Max :     79,7   μg/m3
          Min  :     34,8  μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


                
         
          Max :    96,9    μg/m3
          Min  :    25,0    μg/m3    

          M.O.:     28,1   μg/m3
          Max :     58,2   μg/m3
          Min  :     18,7   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

   
       
          Max :    2,2   μg/m3
          Min  :    0,5   μg/m3    
          
           
          M.O.:       0,6   μg/m3
          Max :       0,8   μg/m3
          Min  :       0,μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


              

       
  


         M.O.:    0,6   μg/m3   

             
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.        
          Max :      51,3   μg/m3
          Min  :      19,5   μg/m3      
          
         
         M.O.:      22,3   μg/m3
         Max :      55,0   μg/m3
         Min  :        9,5   μg/m3
          
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΣάββατο 27/8/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Παρασκευή 26/8/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:

       
          M.O.:     67,2   μg/m3
          Max :     82,4   μg/m3
          Min  :     52,1   μg/m3    


          M.O.:     58,4   μg/m3
          Max :     77,0   μg/m3
          Min  :     33,7   μg/m3   

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση          M.O.:     29,4   μg/m3
          Max :     42,6   μg/m3
          Min  :     19,0  μg/m3    
                
          
          M.O.:     39,5   μg/m3
          Max :     63,6   μg/m3
          Min  :     24,0   μg/m3    

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


          M.O.:     0,8   μg/m3
          Max :     1,1   μg/m3
          Min  :     0,6   μg/m3
         
          M.O.:     0,8   μg/m3
          Max :     1,4   μg/m3
          Min  :     0,7   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


           M.O.:     0,8   μg/m3
   
          
          M.O.:   0,8   μg/m3   
         

Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          M.O.:      20,8   μg/m3
          Max :      33,5   μg/m3
          Min  :      10,8   μg/m3    
 
          M.O.:      25,5  μg/m3
          Max :      42,3  μg/m3
          Min  :      12,6   μg/m3    
        
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.