Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 12/1/2017

 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Ασπρόπυργος, 12/1/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 12/1/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 11/1/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
          

           Max :     58,9   μg/m3
           Min  :       9,2   μg/m3           
    
          M.O.:    10,1   μg/m3
          Max :    28,8   μg/m3
          Min  :      2,3   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
        

           Max :     78,0   μg/m3
           Min  :       9,9   μg/m3
         

          M.O.:      62,3   μg/m3
          Max :      99,9   μg/m3
          Min  :      24,3  μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 
       
           Max :   22,0   μg/m3
           Min  :     0,7   μg/m3
           
          M.O.:     10,5   μg/m3
          Max :     21,7   μg/m3
          Min  :       3,9   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     
            M.O.:    10, μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          Max :      42,1   μg/m3
          Min  :      10,4   μg/m3

          M.O.:      72,5   μg/m3
          Max :    222,9   μg/m3
          Min  :      16,9   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


    Η ατμοσφαιρική ρύπανση, κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, ενώ τα αιωρούμενα σωματίδια, κυμάνθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα.

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 11/1/2017

 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Ασπρόπυργος, 11/1/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 11/1/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 10/1/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
          

           Max :     28,8   μg/m3
           Min  :       3,0   μg/m3           
    
          M.O.:    42,3   μg/m3
          Max :    60,5   μg/m3
          Min  :      6,9   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
        

           Max :     99,9   μg/m3
           Min  :     21,3   μg/m3
         

          M.O.:      31,2   μg/m3
          Max :      76,3   μg/m3
          Min  :      16,4  μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 
       
           Max :   12,2   μg/m3
           Min  :     3,9   μg/m3
           
          M.O.:       7,3   μg/m3
          Max :     17,7   μg/m3
          Min  :       1,5   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     
            M.O.:     7,3 μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          Max :    222,9   μg/m3
          Min  :      21,2   μg/m3

          M.O.:      31,0   μg/m3
          Max :      91,9   μg/m3
          Min  :        5,2   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


    Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 10/1/2017

 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Ασπρόπυργος, 10/1/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 10/1/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 9/1/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
          

           Max :     60,5   μg/m3
           Min  :     42,3   μg/m3           
    
          M.O.:    45,2   μg/m3
          Max :    58,8   μg/m3
          Min  :    20,2   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
        

           Max :     28,3   μg/m3
           Min  :     16,4   μg/m3
         

          M.O.:      30,1   μg/m3
          Max :      61,5   μg/m3
          Min  :      13,4  μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση
 
       
           Max :     7,9   μg/m3
           Min  :     1,5   μg/m3
           
          M.O.:       5,6   μg/m3
          Max :       9,3   μg/m3
          Min  :       3,0   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

     
            M.O.:     5,6 μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          Max :       12,2  μg/m3
          Min  :         5,2   μg/m3

          M.O.:      25,2   μg/m3
          Max :      76,0   μg/m3
          Min  :        4,7   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


    Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα.