Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 21/7/2017


Ασπρόπυργος, 21/7/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 21/7/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 20/7/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:

          

           Max :     95,7   μg/m3
           Min  :     26,2   μg/m3           
    
          M.O.:     67,5   μg/m3
          Max :     86,9   μg/m3
          Min  :     14,0   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       

           Max :     80,0   μg/m3
           Min  :     16,0   μg/m3
       

           M.O.:      36,9    μg/m3
           Max :      88,2    μg/m3
           Min  :      16,0    μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
  
           Max :      4,5   μg/m3
           Min  :      2,8   μg/m3
           
          M.O.:       3,6    μg/m3
          Max :       5,0    μg/m3
          Min  :       2,7    μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
            M.O.:     3,6  μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :      58,5   μg/m3
           Min  :      22,6   μg/m3

          M.O.:      34,4    μg/m3
          Max :      55,9    μg/m3
          Min  :        8,5    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 20/7/2017


Ασπρόπυργος, 20/7/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 20/7/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 19/7/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:

          

           Max :     74,7   μg/m3
           Min  :     14,0   μg/m3           
    
          M.O.:     58,2   μg/m3
          Max :     80,0   μg/m3
          Min  :       6,2   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       

           Max :     88,2   μg/m3
           Min  :     16,0   μg/m3
       

           M.O.:      34,2    μg/m3
           Max :      78,4    μg/m3
           Min  :      14,2    μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
  
           Max :      5,0   μg/m3
           Min  :      3,2   μg/m3
           
          M.O.:       3,5    μg/m3
          Max :       5,0    μg/m3
          Min  :       0,7    μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση     
            M.O.:     3,5  μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :      45,9   μg/m3
           Min  :        8,5   μg/m3

          M.O.:      28,9    μg/m3
          Max :      49,2    μg/m3
          Min  :        7,8    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.