Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 24/2/2017


Ασπρόπυργος, 24/2/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 24/2/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 23/2/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :     61,1   μg/m3
           Min  :       3,5   μg/m3           
    
          M.O.:     25,8   μg/m3
          Max :     80,1   μg/m3
          Min  :       3,2   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        

         

         

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
  
           Max :   16,4   μg/m3
           Min  :     7,5   μg/m3
           
          M.O.:     16,7    μg/m3
          Max :     42,2    μg/m3
          Min  :       6,5    μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση      
            M.O.:    16,7   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

           

           Max :    128,1   μg/m3
           Min  :      16,1   μg/m3

          M.O.:     66,9  μg/m3
          Max :   166,4   μg/m3
          Min  :     16,9   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                               
Γενική Εκτίμηση


    Οι  αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, ενώ ο μέσος όρος των αιωρούμενων σωματιδίων PM10, ξεπέρασε το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 50 μg/m3

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 23/2/2017

 

Ασπρόπυργος, 23/2/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 23/2/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 22/2/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :     67,4   μg/m3
           Min  :       3,2   μg/m3           
    
          M.O.:     20,8   μg/m3
          Max :     56,2   μg/m3
          Min  :       3,5   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        

         

         

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
  
           Max :   42,2   μg/m3
           Min  :     6,5   μg/m3
           
          M.O.:       7,7    μg/m3
          Max :     27,5    μg/m3
          Min  :       3,1    μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


      
            M.O.:     7,7   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

           

           Max :    166,4   μg/m3
           Min  :      16,9   μg/m3

          M.O.:     66,0  μg/m3
          Max :   159,3   μg/m3
          Min  :     22,4   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                               
Γενική Εκτίμηση


    Οι  αέριοι ρύποι κυμάνθηκαν σε xαμηλά επίπεδα, ενώ ο μέσος όρος των αιωρούμενων σωματιδίων PM10, κυμάνθηκε πάνω από την οριακή τιμή των 50 μg/m3

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 22/2/2017


Ασπρόπυργος, 22/2/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 22/2/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 21/2/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :     32,5   μg/m3
           Min  :       3,5   μg/m3           
    
          M.O.:     19,8   μg/m3
          Max :     60,8   μg/m3
          Min  :       3,2   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        

         

         

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
  
           Max :   27,5   μg/m3
           Min  :     3,1   μg/m3
           
          M.O.:       8,3    μg/m3
          Max :     30,7    μg/m3
          Min  :       3,5    μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


      
            M.O.:     8,3   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

           

           Max :    159,3   μg/m3
           Min  :      22,4   μg/m3

          M.O.:     65,18  μg/m3
          Max :   116,1   μg/m3
          Min  :     31,5   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση

                                                                                               
Γενική Εκτίμηση


    Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, εκτός από  τα αιωρούμενα σωματίδια, όπου κυμάνθηκαν σε πιο υψηλά επίπεδα.