Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 9/12/2016


Ασπρόπυργος, 9/12/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 9/12/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 8/12/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :     17,2   μg/m3
           Min  :       2,5   μg/m3           
    
          M.O.:      26,9   μg/m3
          Max :      55,3   μg/m3
          Min  :        3,6   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

        

           Max :     85,3   μg/m3
           Min  :     25,8   μg/m3
         

          M.O.:      39,2   μg/m3
          Max :      76,2   μg/m3
          Min  :        9,9   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
       
           Max :    49,3   μg/m3
           Min  :      2,2   μg/m3
           
          M.O.:       1,5   μg/m3
          Max :       2,6   μg/m3
          Min  :       0,4   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση



     
            M.O.:     1,5   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.



          Max :    207,8   μg/m3
          Min  :      24,1   μg/m3

          M.O.:     45,9   μg/m3
          Max :     97,5   μg/m3
          Min  :     12,7   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


    Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα. 

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 8/12/2016


Ασπρόπυργος, 8/12/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 8/12/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 7/12/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :     55,3   μg/m3
           Min  :       4,3   μg/m3           
    
          M.O.:      16,1   μg/m3
          Max :      41,6   μg/m3
          Min  :        2,3   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        

           Max :     76,2   μg/m3
           Min  :       9,9   μg/m3
         

          M.O.:      44,2   μg/m3
          Max :      83,9   μg/m3
          Min  :      21,6   μg/m3

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
       
           Max :      2,6   μg/m3
           Min  :      0,7   μg/m3
           
          M.O.:       3,9   μg/m3
          Max :     10,7   μg/m3
          Min  :       0,4   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση



     
            M.O.:     3,9   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.



          Max :      66,2   μg/m3
          Min  :      12,7   μg/m3

          M.O.:     57,0   μg/m3
          Max :   210,4   μg/m3
          Min  :     16,2   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση


    Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση τα αιωρούμενα σωματίδια, των οποίων ο μέσος όρος κυμάνθηκε,  πάνω από το όριο των 50 μg/m3.