Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 25/10/2016


Ασπρόπυργος, 25/10/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 25/10/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 24/10/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :     57,5   μg/m3
           Min  :     25,7  μg/m3           
    
          M.O.:      23,2   μg/m3
          Max :      50,1   μg/m3
          Min  :        3,9   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


        
      
           Max :    48,9    μg/m3
           Min  :    21,1    μg/m3
         
          M.O.:      4,1   μg/m3
          Max :      6,9   μg/m3
          Min  :      1,2   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


 
       
           Max :     3,2   μg/m3
           Min  :     1,1   μg/m3
           
          M.O.:      4,1   μg/m3
          Max :      6,9   μg/m3
          Min  :      1,2   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
            M.O.:    4,1   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.          Max :     37,9   μg/m3
          Min  :     13,4   μg/m3

          M.O.:     37,6   μg/m3
          Max :     66,3   μg/m3
          Min  :     11,3   μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση


Γενική Εκτίμηση

     Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.


Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 24/10/2016


Ασπρόπυργος, 24/10/2016

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.


Σήμερα 24/10/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθές 23/10/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:


       
          Max :     27,1   μg/m3
          Min  :       3,9   μg/m3   
  
          M.O.:     20,0   μg/m3
          Max :     55,4   μg/m3
          Min  :       3,0   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


                
         
          Max :    64,9    μg/m3
          Min  :    38,6    μg/m3    

          M.O.:     37,9   μg/m3
          Max :     55,9   μg/m3
          Min  :     24,5   μg/m3
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

   
    
          Max :      6,9   μg/m3
          Min  :      2,7   μg/m3
          
          M.O.:      5,2   μg/m3
          Max :    12,8   μg/m3
          Min  :      2,1   μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

              

       
  

       
           M.O.:    5,2   μg/m3

             
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


        
          Max :    66,3   μg/m3
          Min  :    11,3   μg/m3      
          
         
         M.O.:      48,0   μg/m3
         Max :      78,0   μg/m3
         Min  :      17,5   μg/m3
          
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΣάββατο 22/10/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Παρασκευή 21/10/2016 οι τιμές κυμάνθηκαν:


       
          M.O.:      9,0   μg/m3
          Max :    17,1   μg/m3
          Min  :      2,7   μg/m3    


          M.O.:     20,2   μg/m3
          Max :     41,6   μg/m3
          Min  :       3,0   μg/m3   

Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


          M.O.:    49,9   μg/m3
          Max :    66,9   μg/m3
          Min  :    34,3   μg/m3    
                
          
          M.O.:     56,8   μg/m3
          Max :     80,4   μg/m3
          Min  :     39,8   μg/m3    

Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


          M.O.:      3,8   μg/m3
          Max :      5,2   μg/m3
          Min  :      2,6   μg/m3    


          M.O.:     7,2   μg/m3
          Max :   10,7   μg/m3
          Min  :     4,6   μg/m3    

Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


      
          M.O.:     3,8   μg/m3

      
           M.O.:     7,2   μg/m3

Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          M.O.:      50,4   μg/m3
          Max :    122,2   μg/m3
          Min  :      17,5   μg/m3    
 
          M.O.:      39,1   μg/m3
          Max :    141,9   μg/m3
          Min  :      15,8   μg/m3    
        
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση
Γενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε στα επιτρεπτά επίπεδα.