Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 26/5/2017


Ασπρόπυργος, 26/5/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 26/5/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 25/5/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :     65,8   μg/m3
           Min  :     16,4   μg/m3           
    
          M.O.:     34,8   μg/m3
          Max :     76,9   μg/m3
          Min  :       2,9   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       

           Max :   100,2   μg/m3
           Min  :     25,9   μg/m3
       

           M.O.:      50,1    μg/m3
           Max :      77,1    μg/m3
           Min  :      29,9    μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
  
           Max :     4,8   μg/m3
           Min  :     2,9   μg/m3
           
          M.O.:      6,8    μg/m3
          Max :     12,4    μg/m3
          Min  :       4,3    μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
            M.O.:    6,8   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

          

           Max :     56,3   μg/m3
           Min  :       9,3   μg/m3

          M.O.:      38,7    μg/m3
          Max :    117,8    μg/m3
          Min  :      12,5    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Η ατμοσφαιρική ρύπανση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 25/5/2017

 

Ασπρόπυργος, 25/5/2017

Θέση: Πλατεία Αλωνίστρας

Το ημερήσιο δελτίο ρύπων ενημερώνεται καθημερινά περίπου στη  1:00 μ.μ.

Σήμερα 25/5/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:
Χθες 24/5/2017 οι τιμές κυμάνθηκαν:


          

           Max :     76,0   μg/m3
           Min  :       2,9   μg/m3           
    
          M.O.:     36,7   μg/m3
          Max :     80,8   μg/m3
          Min  :       2,9   μg/m3
Όρια : ενημέρωσης κοινού 180 μg/m3 -- συναγερμού 240 μg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

       

           Max :   67,8   μg/m3
           Min  :   30,9   μg/m3
       

           M.O.:      50,7    μg/m3
           Max :      88,7    μg/m3
           Min  :      27,3    μg/m3
   
Όριο συναγερμού 400 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση

 
  
           Max :   12,4   μg/m3
           Min  :     4,7   μg/m3
           
          M.O.:       7,3    μg/m3
          Max :     13,7    μg/m3
          Min  :       3,6    μg/m3
Όριο συναγερμού 500 μg/m3
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση


     
            M.O.:    7,3   μg/m3
       
Οριακή τιμή 125 μg/m3 (να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 3 φορές το έτος)
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.


          

           Max :     42,7   μg/m3
           Min  :     12,5   μg/m3

          M.O.:      49,4    μg/m3
          Max :    125,2    μg/m3
          Min  :      16,0    μg/m3
Δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού -- Οριακή τιμή 50 μg/m3 να μην υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάσηΓενική Εκτίμηση


Οι τιμές των αέριων ρύπων κυμάνθηκαν σε επιτρεπτά όρια.